Amalie Westerlin Tjellesen

Filmklipper / Film Editor

Det defekta är det äkta

​Inst: Catrine Lundell​

​Prod: Catrine Lundell

​STDH

Ibland måste du välja vilken skit du ska ta. #defektaärdetäkta är ett slag för att inkludera utseenden som bryter mot normen.